Meist

{
Oma gruppi arendades soovime parandada inimeste tervist, pikendada nende eluiga ning seeläbi muuta patsientide elu täisväärtuslikumaks ja õnnelikumaks.
Roman Henson
Balmedi asutaja

Balmed – meditsiiniline ekspertrühm ühendab ettevõtteid, mis:

osutavad diagnostika- ja raviteenuseid spetsialiseeritud erakliinikutes >>
osutavad esteetilise meditsiini teenuseid >>
tegelevad meditsiinitehnika müügiga >>
tegelevad kaasaegsete metoodikate koolitustega meditsiini ja esteetika valdkondades >>

Kvalifikatsioon

Pühendume kitsalt spetsialiseerunud, tõhusale ja patsiendikesksele tervishoiuteenusele, mille käigus pakume kvalifitseeritud diagnostikat ja ravi.

Innovatiivsus

Oleme alati kursis kõige uuemate meditsiinisaavutustega ja rakendame neid meie arstide ning spetsialistide töös.

Partnerlus

Edendame ja toetame meditsiiniteenuste osutajate tehnoloogilist arengut.

patsientide arv aastas

aastat turul

ekspertvaldkonda

spetsialisti

Meie väärtustame

Inimeste tervist.
Tervis on väärtuslik vara, mida tuleb hoida. Pöörates tervisele õigeaegselt tähelepanu väldime haigestumist ja hilisemaid tüsistusi. Varajane diagnoosimine ja kvalifitseeritud ravi võimaldavad inimestel elada täisväärtuslikku pikka elu.

Pidevat arengut.
Kiire ja efektiivse tulemuse saavutamiseks kasutame kõige uuemat tehnoloogiat ja rakendame parimat teadaolevat ravimetoodikat. Meditsiinitehnoloogia tootjate esindajana tagame oma patsientidele parima ja kaasaegseima tehnoloogia kasutamise kõigis meie meditsiinikeskustes.

Lahenduste loomist.
Iga patsiendi puhul kasutame talle sobivat kaasaaegset ravimetoodikat.

Meditsiini kvaliteeti.
Teenuseid osutavad kogenud arstid ja spetsialistid, kasutades kliiniliselt tõestatud meetodeid ja testitud tehnoloogiaid.

Privaatsust.
Hindame kõrgelt klientide poolt meile usaldatud terviseinfot ja hoiame seda turvaliselt. Tagame patsiendi diskreetsuse.